0300-365-3005 GreenDoctorsLDN@groundwork.org.uk

Nala soo xiriir

Haddii kale, haddii aad jeceshahay inaad la xiriirto kooxda Takhtarka Cagaaran ee Groundwork wixii ku saabsan arrin kale fadlan la xiriir GreenDoctorsLDN@groundwork.org.uk  –  0300 365 3005.

For any press/media related queries please reach Rashi.Chaturvedi@groundwork.org.uk.