0300-365-3005 GreenDoctorsLDN@groundwork.org.uk

ساکن همرزمیت

دکتر سبز کمک بزرگی بود. من به تنهایی زندگی می کنم و نیاز به صرفه جویی در هزینه دارم و اکنون احساس می کنم نسبت به قبض های انرژی خودم خیلی بهتر هستم. او به من کمک کرد تا U-Switch را تغییر دهم تا تأمین کننده کالا را تغییر دهد و این باعث صرفه جویی زیادی در من شد. او همچنین به من نشان داد كه چگونه می توان از دیگ بخارم با كیفیت بیشتری استفاده كرد ، كه من از آن چیزی نمی دانستم. او به من لطف بزرگی کرد ، فهمیدم که این واقعاً مفید است. 

نظرات بسته شده است